top of page

מבנה ומהלך הטיפול בעזרת בעלי החיים 

הטיפול נעשה בשיתוף פעולה עם ההורים אשר מיודעים להליך ומוזמנים אחת לתקופה לפגישה ועדכון עם המטפלת. פגישת ייעוץ ראשונה ואינטייק: מתקיימת עם ההורים בלבד. קבלת מידע ורקע על המטופל, סביבתו, בעיותיו וצרכיו וכמובן הצבת מטרות טיפוליות משותפות.
 

לאחר מכן יעבור המטופל תהליך של התנסות ראשונית עם בעלי החיים שלאחריו יוחלט אם יש מקום לטיפול בעזרת בעלי החיים.
 

במפגשים הבאים יכירו המטופל ובעלי החיים אחד את השני תוך יצירת קשר עם המטפלת.

פגישת הורים נוספת תתקיים לאחר מספר מפגשים על מנת לקבוע את המטרות הטיפוליות לשמן הגיע המטופל.
 

בהמשך המפגשים המטפלת מקדמת את המטרות הטיפוליות כגון עיבוד תכנים רגשיים, רכישת מיומנויות, הידוק הקשר ויצירת אמון בין המטפלת למטופל ולבעלי החיים. 
 

הטיפול והמפגשים בין המטופל לבעלי החיים יעשו בפינת החי או בחדר הטיפולים (שגם הוא סביבה חיה ורוחשת) המטופל יכול להוביל את המטפלת למקומות המתאימים לו בפינת החי ולבעלי החיים המועדפים עליו. ישנם מפגשים המתקיימים בחדר הטיפולים, בהם המטפלת בוחרת את המסגרת הטיפולית בה יפעלו עם בעלי החיים.
 

פגישות הורים נוספות מתקיימות בהתאם לצורך ולמהלך הטיפול.

לאחר השגת מטרות הטיפול מתכוננים לפרידה. המפגשים האחרונים מוקדשים לצורך עיבוד התהליך והכנה לקראת פרידה מבעלי החיים ומהמטפלת.

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page