top of page

מהו טיפול בעזרת בעלי חיים?
 

טיפול בעזרת בעלי חיים נועד ליצירת קשר רגשי בין המטופל לבעלי החיים. המטפלת מסייעת למטופל להתמודד עם סוגים שונים של קשיים כגון קשיים רגשיים, פיזיים, נפשיים, התנהגותיים ואחרים ועוברת עם המטופל תהליך המלווה בחוויות הצלחה, חיזוק הביטחון העצמי ועוד... 

 

בשל חוסר יכולתם של בעלי החיים לדבר, הם משמשים קרקע פורייה להשלכה ולהכלה ובכך מקדמים את תהליך הטיפול בהתמודדות עם רגשות מודחקים ולא מודעים. בעלי החיים אינם מבקרים אותנו על דברינו, התנהגותנו או התייחסותנו, הם מכילים ומגיבים.

לבעלי החיים יש יתרונות בתחום הפיזיולוגי, הפסיכולוגי והחברתי. יש להם השפעה חיובית ויכולת לזרז החלמה ממחלות קשות. הם מהווים מקור לאהבה, חיבה וידידות, להבדיל מיחסים בין אישיים עם בני אדם העשויים להיות מספקים, אך כפופים למצבי רוח, התחייבויות, ביקורת  ולחצים יום יומיים. בעלי החיים מסייעים ליצירת קשרים חברתיים בין בני אדם, בין אם הם נמצאים במסגרת מוסדית, חינוכית או הנפגשים ברחוב. הם עוזרים "לשבור את הקרח" וכך מזרזים את יצירת הקשר החברתי.

צור קשר

Thanks! Message sent.

bottom of page